Bel ons voor al je vragen

Privacy Policy

1. INLEIDING

CULINAIR @ HOME BOX is een activiteit van BBQ Pitmaster Community B.V. BBQ Pitmaster Community B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Bij eventuele vragen helpen we graag om deze te beantwoorden. Aarzel in dat geval niet om contact met ons op te nemen via info@culinairathome.nl.

2. WIE ZIJN WIJ?

De CULINAIR AT HOME BOX is een online platform voor het bestellen van maaltijdboxen.De CULINAIR AT HOME BOX is gevestigd aan de Delwijnsestraat 5, 5315 AV te Kerkwijk en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT CULINAIR @ HOME BOX?

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (gratis) diensten en onze producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die je afneemt of gebruikt:

• Voor- en achternaam
• Adres
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bedrijfsnaam
• Bedrijfsadresgegevens
• IP-adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Browser-fingerprint
• BTW-nummer (Belgische klanten)
• Foto’s
• Contactgeschiedenis
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE CULINAIR @ HOME BOX VERWERKT

Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@culinairathomebox.nl. We zullen in dat geval de informatie verwijderen.

MET WELK DOEL VERWERKT CULINAIR @ HOME BOX PERSOONSGEGEVENS?
Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Ledenadministratie en dienstverlening

In onze ledenadministratie houden we alle prospects en klanten van BBQ Pitmaster Community bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om:
• Onze (gratis) diensten en producten te leveren die je hebt afgenomen.
• Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
• Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

Wil je contact met ons opnemen? Wij zijn via verschillende kanalen te bereiken, zoals: telefoon, post, e-mail, Facebook. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze producten en (gratis) diensten.
Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.

Privacy waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)

Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten.
Voor campagnes voor (gratis) diensten en producten van CULINAIR @ HOME BOX (en CULINAIR @ HOME BOX gerelateerde campagnes zoals onze evenementen) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Daarnaast maken wij voor CULINAIR @ HOME BOX (en CULINAIR @ HOME BOX gerelateerde campagnes, zoals evenementen) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.
Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina: Facebook

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van CULINAIR @ HOME BOX te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening BBQ Pitmaster Community

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails (nieuwsbrieven, herinneringen van webinars en herhalingen van webinars) of Messenger Bots zijn. 

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

CULINAIR @ HOME BOX neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

6. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@culinairathomebox.nl.

Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via info@culinairathomebox.nl.
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. 

7. HOE LANG BEWAART CULINAIR @ HOME BOX JE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@culinairathomebox.nl. If you register on our website, we also store the personal information you provide in your user profile. You can see, edit, or delete your personal information at any time (except changing your username). Website administrators can also see and edit that information.

8. GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van CULINAIR @ HOME BOX: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

9. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR CULINAIR @ HOME BOX  MET DERDEN

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor. 

10. LEVERANCIERS

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

11. GOOGLE ANALYTICS

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. 

12. HOE CULINAIR @ HOME BOX PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@culinairathomebox.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
Alle medewerkers van CULINAIR @ HOME BOX die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. 

13. LINKS

Op de websites van BBQ Pitmaster Community zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. BBQ Pitmaster Community is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

14. COOKIE VERKLARING

De website van CULINAIR @ HOME BOX maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van het gebruik van hun services. Hoe we dit precies doen kun je lezen in onderstaande cookiebeleid.

15. WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. De cookies worden op jouw computer opgeslagen wanneer een website in jouw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten werken, de website veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar het moet worden verbeterd.

16. HOE GEBRUIKEN WIJ DE COOKIES?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website first-party cookies en third-party cookies voor een aantal doeleinden. De first-party cookies zijn meestal nodig om de website goed te laten functioneren en verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens.
De cookies van derden die op onze websites worden gebruikt, worden voornamelijk gebruikt om te begrijpen hoe de website presteert, hoe je omgaat met onze website, onze diensten beveiligen, advertenties aanbieden die voor jouw relevant zijn en al met al je een betere en verbeterde website bieden. gebruikerservaring en help jouw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

17. WAT VOOR TYPEN COOKIES GEBRUIKEN WE?
Essentiële cookies:

Sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat gebruikerssessies te onderhouden en beveiligingsrisico’s te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kun je bijvoorbeeld inloggen op jouw account of een product veilig afrekenen.

Statistische:

Deze cookies slaan informatie op, zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek enz. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.

Marketing:

Er worden geen advertenties op onze website weergegeven, maar deze cookies worden gebruikt om advertenties die we je tonen op andere kanalen (zoals: Facebook en Instagram) te personaliseren, zodat deze ook betekenisvol voor je zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van de advertentiecampagnes op die kanalen bij te houden.

Functional:

These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.
Voorkeuren: Deze cookies helpen ons jouw instellingen en browservoorkeuren, zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat je een betere en efficiëntere ervaring hebt bij toekomstige bezoeken aan de website.

18. HOE KAN IK MIJN VOORKEUREN BEHEREN?

Als je besluit om jouw voorkeuren later tijdens je browsesessie te wijzigen, kun je op het tabblad ‘Privacy- en cookiebeleid’ op je scherm klikken. Hiermee wordt de toestemmingsmelding opnieuw weergegeven, zodat je jouw voorkeuren kunt wijzigen of jouw toestemming volledig kunt intrekken.
Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden voor het blokkeren en verwijderen van cookies die door websites worden gebruikt. Je kant de instellingen van je browser wijzigen om cookies te blokkeren / verwijderen. Ga naar wikipedia.org , www.allaboutcookies.org.

Om je maximaal van dienst te kunnen zijn maakt deze website gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we je naar ons Privacybeleid
ACCEPTEREN